share
follow
All channels   ➩   Channel 55 - Creative Myndz   ➯   Thula Sana | Popular Zulu Lullaby | Thula Baba | South African Lullaby
Thula Sana | Popular Zulu Lullaby | Thula Baba | South African Lullaby
Title: Thula Sana | Popular Zulu Lullaby | Thula Baba | South African Lullaby

Description: Thula, thula, thula sana, thula mtana Thulu mam’ uzobuya ekuseni.